El Grup d’Esplai Vidrerenc es va crear al desembre de l’any 1993. 

 

El dinamitzador cultural de Vidreres, Joan Castillo, va enviar una carta a tots els joves del poble entre 16 i 25 anys convocant-los a una reunió on s’explicaria el projecte. D’aquesta primera trobada en va sorgir una altra més rigorosa i concreta amb les persones que veritablement volien implicar-se. Aquesta segona trobada van ser unes colònies de formació portada a terme pel mateix Joan Castillo i altres amics dinamitzadors culturals i educadors. Es crea l’AMEV, l’Associació de Monitors d’Esplai de Vidreres.

 

El primer que es va dur a terme va ser la realització d’una macro gimcana al poble. Els monitors, durant tres mesos, van anar quedant cada 15 dies per preparar-la. El dia que es va realitzar la gimcana no hi va anar cap nen i els monitors van haver d’anar a buscar-los pel poble i convidar-los a realitzar la gimcana. Aquesta primera activitat i un Casal d’Hivern que es realitzava al Nadal van fer que tot plegat derivés en la creació de l’actual Grup d’Esplai Vidrerenc.

 

El primer director de l’esplai fou en Toni Martin. Cada 15 dies es feia esplai per nens i nenes d’edats compreses entre els 6 i els 14 anys. Els petits anaven a la Pineda d’en Masó, els mitjans a l’escola Salvador Espriu i els grans a l’escola Sant Iscle. S’amplia el grup i apareixen els anomenats “Super Grans”, que són adolescents de 14 a 16 anys. Aquest es reuneixen i realitzen les activitats a l’edifici del Casal Vidrerenc. 

 

Al 1998 es lloga un edifici al carrer Nou que s’anomena la “casa de l’esplai” que agrupa a tots els participants de totes les unitats. Posteriorment, l’esplai es muda a diferents locals del poble fins residir a l’actualitat a l’edifici a sobre de CaixaBank SA al carrer Costa Brava 158 de Vidreres.